Ubytovaní jsou povinni:

 • udržovat pořádek
 • neničit věci, které byli poskytnuty do užívání
 • dodržovat noční klid a neobtěžovat nadměrným hlukem sousedy
 • nepřemísťovat nábytek uvnitř budovy
 • nábytek z vnitřního vybavení nenosit mimo budovu
 • nenosit mimo budovu lůžkoviny a ručníky
 • netrhat plody a neničit zeleň na pozemku u domu a okolí
 • využívat pouze venkovní vyhrazené prostory
 • při odchodu uzamknout celý objekt a zavřít okna (doporučujeme vypnout klimatizaci)
 • v domě nejsou povolena žádná domácí zvířata, pouze po předchozí domluvě s majitelem
 • užívání venkovního vybavení a prostor, včetně dětského hřiště na vlastní zodpovědnost
 • za škody způsobené vlastními elektrickými přístroji nese plnou odpovědnost nájemce

Předání ubytování v den příjezdu (CHECK-IN) nejdříve od 15:00

Předání vyklizeného ubytování v den odjezdu (CHECK-OUT) nejpozději do 9:30

V domě je zákaz kouření, kouřit lze pouze mimo ubytovací objekt, uklidit nedopalky.
Veškeré škody způsobené ubytovaným má právo si ubytovatel odečíst ze zaplacené kauce.

Dodržujte noční klid od 22,00 hod. do 7,00 hod.

Zaplacením ceny za ubytování, ubytovaný přijímá výše uvedený ubytovací řád.